Våre behandlinger

Ved kognitiv terapisenter tar vi i bruk evidensbaserte metoder tilpasset og anbefalt for dine vansker.

Holder henner

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, (CBT) har blitt en populær og etterspurt terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger både i Norge og internasjonalt.

Les mer
Statue av mann og dame

metakognitiv terapi

I MCT er det sentralt hvilken respons vi gir på tanker som utløser psykisk smerte. Målet er å oppnå mer bevissthet og fleksibilitet knyttet til egne tanker og tankeprosesser.

Les mer
Dame som hopper

CBT-E

CBT-E står for Cognitive Behavioral Therapy –Enhanced (utvidet modell) og er en evidensbasert metode for spiseforstyrrelser utviklet av Christoffer Fairburn.

Les mer
Dame går tur

EMDR-BEHANDLING

EMDR står for Eye Movement Desentization Reprocessing og er en evidensbasert behandlingsmetode utviklet av Francine Shapiro.

Les mer

Vi tilbyr samtaleterapi for følgende problemstillinger:

 • Depresjon

 • Svekket selvfølelse

 • Sosial angst

 • Generalisert angst (overveldende bekymring)

 • Panikkangst/agorafobi

 • Fobier

 • PTSD/traumer

 • Tvangstanker/tvangshandlinger

 • Stress/Utbrenthet/Utmattelse

 • Spiseforstyrrelser

 • Sorg og tapsopplevelser

Psykose, bipolare lidelser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser krever et tverrfaglig team og henvisning til offentlig hjelpeapparat via lege.