Velkommen til Kognitiv Terapisenter

Få time raskt og uten henvisning

Sentralt i Oslo

Vi tilbyr samtaleterapi for følgende problemstillinger:

* Depresjon
* Lav selvtillitt/dårlig selvfølelse
* Sosial angst
* Generalisert angst (overveldende bekymring)
* Panikk angst
* Fobier
* Tvangsttanker/tvangshandlinger
* Stress/utbrenthet
* Spiseforstyrrelse
*
Sorg og tapsopplevelse

-----------------

Psykose, bipolare lidelser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelse, alvorlig
spiseforstyrrelse krever et tverrfaglig team og henvisning til Offentlig hjelpeapparat via lege.Merete Næss
tilf 93447718

*
Ikke oppgi sensitive personlige opplysninger ved henvendelse på mail. Kun ønske om time