Kognitiv terapi

I kognitiv terapi lærer du å identifisere og registrere dine negative automatiske tanker. Måten vi tenker omkring en situasjon på, vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet knytter til denne situasjonen. Mennesker som sliter med angst eller depresjon, har en strøm av ubehagelige tanker. De negative tankene virker troverdige, og de kan være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller ugyldige.

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, er blitt en populær og etterspurt terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger både i Norge og internasjonalt. Terapiformen er godt dokumentert som en god og fornuftig behandlingsform av ulike psykiske helseproblemer.

Eksempler på negative automatiske tanker er
" dette er farlig", "alt er min feil", " tenk om andre ser at jeg rødmer", "jeg holder ikke ut", "dette får jeg ikke til".

Terapeutens rolle er å bidra til innsikt , slik at det blir lettere å skape endring. Slik en muskel trenes, må også nye tankemønstre trenes for å bli sterkere.
En kognitiv terapeut kan sammenlignes med en "personlig trener" som vanligvis er aktivt samtalende, informerer, forklarer og stiller mange konkrete spørsmål.

Et viktig mål i terapien er at klienten forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale og blir i større grad i stand til å gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst.

For mer informasjon om kognitiv terapi www.kognitiv.no