Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, (CBT) har blitt en populær og etterspurt terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger både i Norge og internasjonalt. Terapiformen er en godt dokumentert behandlingsmetode for ulike psykiske helseproblemer og fremheves av både nasjonale og internasjonale behandlingsveiledere. Kognitiv terapi baserer seg på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i at det er en glidende overgang fra normal fungering til utvikling av psykiske lidelser.

 

Kognitiv terapi retter seg inn mot bevisstgjøring og evaluering av tenkning og tankeprosesser. Ved å identifisere sammenhenger mellom tenkning, følelser og handlinger lærer man hvordan man kan bryte selvfortsterkende onde sirkler som opprettholder og vedlikeholder psykiske helseproblemer. Mennesker som sliter med angst eller depresjon har en strøm av ubehagelige tanker. Tankene kan virke troverdige og være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne, delvis ugyldige eller kan ha tankeinnhold som hindrer en i å få ut potensialet av det man ønsker ut av livet sitt.

Mål i terapien er å bidra til innsikt i sin egne tankeprosesser slik at det blir lettere å skape endring i sitt liv. En kognitiv terapeut kan sammenlignes med en veileder som er aktivt samtalende, gir psykoedukasjon, informerer, forklarer og stiller mange konkrete spørsmål knyttet vår tenkning. Hovedmålet er at klienten blir sin egen terapeut og kan forholde seg utforskende og spørrende til sitt liv for å kunne gi seg selv bekreftelse, støtte, forståelse og trøst.

For mer informasjon om kognitiv terapi www.kognitiv.no